Polityka Prywatności

 
Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisów internetowych należących do ArsData Stanisław Brajewski akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

ArsData Stanisław Brajewski z siedzibą w Oławie 55-200, przy ul. Partyzantów 11, zarejestrowana w CEIDG, numer identyfikacji podatkowej NIP: 912-172-39-95, zwana dalej ArsData, będąc wydawcą serwisów, biuletynów i właścicielem stron internetowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną http://biurokrator.pl/

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ArsData nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ArsData.
 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do ArsData można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy. W przypadku rejestracji w systemie mogą być wymagane dodatkowe dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, takie jak Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i adres korespondencyjny.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

ArsData gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do ArsData wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala ArsData zwracać się do czytelników po imieniu.
 

Niezapowiedziane wiadomości

ArsData zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów ArsData w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.
 

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów ArsData mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do ArsData.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i wcześniejszych ustawień;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych ArsData.
 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

ArsData udostępni każdemu użytkownikowi, na jego żądanie, wgląd do jego danych. Każdy z użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez ArsData jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@arsdata.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres siedziby ArsData.


Masz pytanie?

Zadzwoń do nas:
+48 507 080 458
lub napisz:
biuro@arsdata.pl